Új sebesség

Kezdeményezés-azonosítás-előkészítés, pályázatírás, megvalósítás:
egy szolgáltatás a pályázatmenedzsment minden szakaszában.

IMG_9394_hu

Pályázatmenedzsment

Kezdeményezés

Ebben a lépésben kerülnek azonosításra/elemzésre az ügyfél finanszírozási szükségletei, valamint a vissza nem térítendő támogatásokban rejlő, kiaknázható lehetőségek. Célja a pályázati lehetőségeknek a cég szükségleteihez való igazítása, a „tegyük/ne tegyük” döntések meghozatala az azonosított pályázati lehetőségek esetében. A RegioConsult fő feladatai ebben szakaszban a következők:

– Az Ügyfél szükségleteinek megfelelő finanszírozási lehetőségek bemutatása;

– Megfelelő projektpartnerek ajánlása;

– A projekt/projektek alapfelépítésének meghatározása a begyűjtött információk alapján.

Pályázás

Ebben a szakaszban készül el és kerül benyújtásra a pályázati kérelem dokumentációja. Célunk a hatékony pályázási folyamat, magas színvonalú, jó minőségű pályázatok, maximális elhivatottság és sikerességi arány megvalósítása. Ebben a szakaszban a RegioConsult a következőkért vállal felelősséget:

– A pályázat elkészítése és a pályáztató hatósághoz való eljuttatása;

– A pályáztató hatóság által kért hiánypótlás- és kiegészítés-kérések megválaszolásában biztosított támogatás.

Megvalósítás

A pályázati támogatások, források elnyerésével a pályázás még korántsem ér véget, sőt egy újabb fontos fejezet kezdődik el. Ez nem más, mint az elnyert támogatás lehívása, melynek sikeressége nagyban függ a kutatás, fejlesztés, beruházás alatt végzett ellenőrzési, adminisztratív folyamatok végrehajtásától. Ebben a szakaszban kerül sor a hatékony támogatási eszközök biztosítására, a közbeszerzési eljárások megszervezésére, a szükséges dokumentációk elkészítésére és a kifizetések értékének optimalizálására. A RegioConsult a következőkkel járul hozzá a projekt sikeres kivitelezéséhez:

– A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok előkészítésében nyújtott támogatás;

– A projekt megvalósításának megszervezése és koordinálása;

– A projekt kivitelezésének nyomon követése, összhangban a finanszírozás szabályaival;

– Projektmenedzsmentben nyújtott támogatás;

– A beszerzési eljárások támogatási szerződésnek megfelelő megszervezése;

– Tanácsadás a különböző jelentések, fizetési kérelmek és egyéb, a pályáztató hatóság által kért dokumentumok elkészítésében;

– Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, amelyeket a pályáztató hatóság vagy más ellenőrzéssel/audittal foglalkozó szervezetek tesznek a pályázónál;

– A támogatási szerződés betartásának a nyomon követése.

IMG_9411_hu