Noile trepte de viteză

Inițiere, aplicare și implementare: facilitam cresteri tributare finanţărilor
din fonduri publice şi europene în toate cele trei etape ale realizării.

IMG_9394_ro

Managmentul proiectelor

Iniţiere

În această etapă identificăm şi analizăm nevoile concrete de finanţare ale proiectului, precum şi a oportunităţile oferite de fondurile nerambursabile, care să răspundă acestor nevoi ale dumneavoastră. Scopul nostru în această fază este identificarea şi prezentarea structurată a oportunităţilor de finanţare, verificarea informală şi adoptarea deciziei de ‘ a continua / a nu continua’ elaborarea cererii de finanţare. Principalele roluri ale RegioConsult se concretizează în:

Prezentarea oportunităţilor de finanţare care să corespundă nevoilor Clientului;

Recomandarea, dacă este cazul, a unor Parteneri eligibili pentru implementarea proiectului;

Definirea, pe baza informaţiilor colectate în această etapă, a unei scheme preliminare a proiectului/proiectelor.

Aplicare

Faza de aplicare reprezintă etapa de elaborare a aplicaţiei de finanţare (a proiectului) şi depunerea acesteia la finanţator. Scopul este ca procesul de aplicare să fie eficient, realizarea unor aplicaţii de înaltă calitate şi nu în ultimul rând o rată de succes şi dedicare maximă. În această etapă, RegioConsult este responsabil pentru:

Pregătirea aplicaţiei şi transmiterea către finanţator;

Asigurarea de suport în întocmirea clarificărilor şi completărilor solicitate de finanţator.

Implementare

În cazul proiectelor aprobate spre finanţare, aceasta reprezintă etapa de implementare a activităţilor şi a intervenţiilor propuse în cadrul proiectului. Ţinta este de a folosi instrumente eficiente de suport, de a organiza procedurile de achiziţie, de a elabora documentaţiile solicitate de finanţator şi de a optimiza volumul finanţării obţinute. Implementarea cu succes a proiectului este asigurată de RegioConsult prin următoarele:

Acordarea de suport în pregătirea documentelor necesare în faza de contractare;

Organizarea şi coordonarea implementării proiectului;

Monitorizarea execuţiei proiectului în conformitate cu regulile de finanţare;

Acordarea de suport pentru managementul proiectului;

Organizarea procedurilor de achiziție conform contractului de finanțare;

Acordarea de suport pentru întocmirea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare, precum şi a altor documente solicitate de către finanţator;

Participarea la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de acestea sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor din fondurile nerambursabile;

Urmărirea respectării clauzelor contractului de finanţare.

Oferta Informativa
IMG_9411_ro